Tag Archives: نمونه قرارداد فارسی

خرید اینترنتی بانک نمونه قرارداد و فرم خام

نمونه قرارداد فرم خام فرم رزومه خام

بانک نمونه قرار داد ها ۲

مجموعه ای کامل از قراردادهای آماده بصورت

فایل های word و قابل ویرایش با امکان اضافه و هر نوع حذف

گلچینـــی بی نظیـــــر از انواع قراردادهــــا و قوانیـــن موجود در آن

شــامل قوانین حقوقی ، تجـــاری ،  اداری ، بازرگانـــی ، بین الملــلی

بیش از ۶۰۰ نمونه قرارداد  فارسی  و  انگلیسی برای بستن  قرادادهای

داخل و یا خارج از کشور

نمونه قرارداد فرم خام فرم رزومه خام

نمونه قراردادهای کار، مبتنی بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران

نمونه قرارداد های قراردادهای بیمه , تسهیلات بانکی و  قرارداد استخدام افراد

قراردادهای هنری , فرهنگی و  کاربردی برای شرکت ها، ادارات، تاجران، پیمانکاران و حتی کسبه

مطابق با قوانین و مقررات حقوقی کشور

به همراه مفاهیم آموزشی و اولیه تنظیم قرارداد ها

قیمت فقط : ۵۵۰۰ تومان

خرید اینترنتی

نمونه قرارداد فرم خام فرم رزومه خام

مجموعه ای پرفروش و کاربردی

نسخه یک شامل حدود ۳۰۰ قرارداد بود و

نسخه دو شامل بیش از ۶۰۰ قرارداد، کامل شده و اصلاح شده نسخه یک می باشد

نمونه قرارداد فرم خام فرم رزومه خام

 

موضوعـــات شامــل :

http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg   قرارداد بین المللی

http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg    قرارداد بیمه
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg    قرارداد  اقاله
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg قرارداد  اجاره
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg  قرارداد  استخدامی
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg    قرارداد  فناوری اطلاعات و طراحی وب سایت
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg  قرارداد  فرهنگی آموزشی
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg  قرارداد  کار
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg   قرارداد  و قوانین مالیاتی
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg    قرارداد  حق انتفاع
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg   قرارداد اجاله
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg    قرارداد  خدماتی
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg    قرارداد خرید و فروش
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg    قرارداد مسئولیت مدنی

http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg مناقصات
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg  قرارداد  مشاوره
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg  قرارداد موافقت نامه
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg   مضاربه
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpgمساقات و مزارعه
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg   نظریات مشاورتی
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg   قرارداد نظارتی
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg   قرارداد عمرانی
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg  قرارداد پرداخت پاداش
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg   قرارداد پیمانکاری
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg    قرارداد پست و مقام
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg  قرارداد ساختمانی
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg  قرارداد ساخت و ساز
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg   قرارداد صنعتی
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg    قرارداد سرمایه گذاری
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg    انواع سوگند نامه
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg   تمدید قرارداد
http://hamkaran.biz/images/agreementicon.jpg   قراردادهای متفرقه

قیمت فقط : ۵۵۰۰ تومان

خرید اینترنتی

نمونه قرارداد فرم خام فرم رزومه خام

نمونه فرم ازجمله :

http://www.triple-ac-ranch.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/contract.gifفرم تعهد نامه کارآموزان-فرم قراردادکار

http://www.triple-ac-ranch.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/contract.gifفرم مطالبات قانونی-فرم خلاصه مشخصات پرونده و …

http://www.triple-ac-ranch.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/contract.gifفرم ها و  نحوه نوشتن رزومه جهت استخدام و کاریابی

http://www.triple-ac-ranch.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/contract.gifشامل ۳۶ موضوع متنوع و دسته بندی شده

http://www.triple-ac-ranch.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/contract.gifحاوی بیش از ۶۰۰ قرارداد

http://www.triple-ac-ranch.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/contract.gifبصورت فارسی و یا لاتین

http://www.triple-ac-ranch.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/contract.gifهمراه با آیین نامه و مفاهیم آموزشی قراردادها

+

نرم افزار های مورد نیاز جهت مشاهده و ویرایش قراردادها

قیمت فقط : ۵۵۰۰ تومان

خرید اینترنتی

نمونه قرارداد فرم خام فرم رزومه خام   نمونه قرارداد فرم خام فرم رزومه خام