Category Archives: پیامک عارفانه

پیامک عاشقانه غمگین

عاشقانه هایی زیبا از فروغ فرخ زاد

اس ام  اس عاشقانه غم انگیز
جز طنین یک ترانه آرزو نمی کنم
در فغان لذتی که پاکتر
از سکوت سادهء غمیست
آشیانه جستجو نمی کنم

پیامک عاشقانه
در تنی که شبنمیست
روی زنبق تنم
بر جدار کلبه ام که زندگیست
یادگارها کشیده اند
مردمان رهگذر:
قلب تیرخورده
شمع واژگون
نقطه های ساکت پریده رنگ
بر حروف درهم جنون

پیامک عاشقانه
هر لبی که بر لبم رسید
یک ستاره نطفه بست
در شبم که می نشست
روی رود یادگارها
پس چرا ستاره آرزو کنم؟

پیامک عاشقانه

ای سراپایت سبز
دستهایت را چون خاطره ای سوزان، در دستان عاشق من بگذار
و لبانت را چون حسی گرم از هستی
به نوازش لبهای عاشق من بسپار
باد ما با خود خواهد برد
باد ما با خود خواهد برد

پیامک عاشقانه

در شب کوچک من ، افسوس
باد با برگ درختان میعادی دارد
در شب کوچک من دلهرهء ویرانیست

***

گوش کن
وزش ظلمت را می شنوی ؟
من غریبانه به این خوشبختی می نگرم

پیامک عاشقانه غم انگیز
جوک و پیامک عصرونه